Psychoterapeuta Damian Małus

Oferowane usługi

*

1. Konsultacja psychologiczna (130 zł/50min.)

Spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc. Psycholog zapoznaje się z problemami i oczekiwaniami osoby zgłaszającej się po pomoc. Osoba zgłaszająca się po pomoc zapoznaje się z psychologiem, jego techniką i stylem pracy. Konsultacja może być jednorazowa lub rozwinąć się do kilku spotkań. Celem konsultacji jest ustalenie, czy leczenie jest potrzebne. Jeśli tak, jaka forma leczenia jest optymalna.

2. Psychoterapia indywidualna (130 zł/50 min.)

Leczenie polegające na indywidualnych regularnych spotkaniach osoby posiadającej problem z psychoterapeutą. Psychoterapia indywidualna służy zrozumieniu swoich myśli, uczuć, potrzeb, schematów i zachowań, zaobserwowaniu ich korzystnego i niekorzystnego wpływu na codzienne funkcjonowanie oraz zmianie tych z nich, które są dysfunkcjonalne. Długość i częstotliwość sesji oraz długość całego procesu terapeutycznego jest zależna od rodzaju problemu. Psychoterapia krótkoterminowa z reguły ma formę spotkania 90 minut raz na 2 tygodnie i trwa do 50 sesji. Psychoterapia długoterminowa ma formę 1 lub 2 spotkań 45 minut raz w tygodniu i trwa kilka lat.

3. Konsultacja psychologiczna i/lub psychoteraia indywidualna w miejscu przebywania osoby niepełnosprawnej (160 zł/50min – na terenie miasta Białystok)

Ta oferta pomocy skierowna jest do osób przewlkle chorych, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie skorzystać z pomocy stacjonarnej, szczególnie osób w podeszłym wieku, osób chorych paliatywnie.

Dane kontaktowe

*

ul. Żabia 22 lok. 3, 15-448 Białystok

aleksandrawalukmalus@gmail.com

(+48) 512 380 712