Psychoterapeuta Aleksandra Małus

Oferowane usługi

*

1. Konsultacja psychologiczna (320 zł/90 min.)

Spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc. Psycholog zapoznaje się z problemami i oczekiwaniami osoby zgłaszającej się po pomoc. Osoba zgłaszająca się po pomoc zapoznaje się z psychologiem, jego techniką i stylem pracy. Konsultacja może być jednorazowa lub rozwinąć się do kilku spotkań. Celem konsultacji jest ustalenie, czy leczenie jest potrzebne. Jeśli tak, jaka forma leczenia jest optymalna.

2. Psychoterapia indywidualna (160 zł/45 min.)

Leczenie polegające na indywidualnych regularnych spotkaniach osoby posiadającej problem z psychoterapeutą. Psychoterapia indywidualna służy zrozumieniu swoich myśli, uczuć, potrzeb, schematów i zachowań, zaobserwowaniu ich korzystnego i niekorzystnego wpływu na codzienne funkcjonowanie oraz zmianie tych z nich, które są dysfunkcjonalne. Długość i częstotliwość sesji oraz długość całego procesu terapeutycznego jest zależna od rodzaju problemu. Psychoterapia krótkoterminowa z reguły ma formę spotkania 90 minut raz na 2 tygodnie i trwa do 50 sesji. Psychoterapia długoterminowa ma formę 1 lub 2 spotkań 45 minut raz w tygodniu i trwa kilka lat.

3. Konsultacja małżeństwa/pary (320 zł/90 min.)

Spotkanie psychologa z parą zgłaszającą się po pomoc. Psycholog zapoznaje się z problemami i oczekiwaniami pary zgłaszającej się po pomoc. Para zgłaszająca się po pomoc zapoznaje się z psychologiem, jego techniką i stylem pracy. Konsultacja może być jednorazowa lub rozwinąć się do kilku spotkań. Celem konsultacji jest ustalenie, czy leczenie jest potrzebne. Jeśli tak, jaka forma leczenia jest optymalna dla pary.

4. Psychoterapia małżeństwa/pary (320 zł/90 min.)

Leczenie polegające na regularnych spotkaniach małżeństwa/pary posiadającej problem z psychoterapeutą. Psychoterapia pary służy zrozumieniu swoich myśli, uczuć, potrzeb, schematów i zachowań, zaobserwowaniu ich korzystnego i niekorzystnego wpływu na codzienne funkcjonowanie indywidualne oraz zaobserwowaniu związków i wzajemnych oddziaływań pomiędzy obydwojgiem małżonków/partnerów. Następnie psychoterapia pary polega na zmianie tych reakcji i zachowań, które są dysfunkcjonalne. Sesje małżeńskie/pary trwają 90 minut raz na 2 tygodnie. Długość całego procesu terapeutycznego jest zależna od rodzaju problemu. Średnia liczba sesji małżeńskich wynosi 20 spotkań.

5. Konsultacja rodzinna (360 zł/90 min.)

Spotkanie psychologa z rodziną zgłaszającą się po pomoc. Psycholog zapoznaje się z problemami i oczekiwaniami członków rodziny zgłaszającej się po pomoc. Rodzina zgłaszająca się po pomoc zapoznaje się z psychologiem, jego techniką i stylem pracy. Konsultacja może być jednorazowa lub rozwinąć się do kilku spotkań. Celem konsultacji jest ustalenie, czy leczenie jest potrzebne. Jeśli tak, jaka forma leczenia jest optymalna dla rodziny.

6. Psychoterapia rodzinna (360 zł/90 min.)

Leczenie polegające na regularnych spotkaniach rodziny posiadającej problem z psychoterapeutą. Psychoterapia rodziny służy zrozumieniu myśli, uczuć, potrzeb, schematów i zachowań poszczególnych członków rodziny. W czasie terapii rodzina wraz terapeutą stara się zaobserwować korzystne i niekorzystne schematy funkcjonowania rodziny, zauważyć wzajemne interakcje pomiędzy członkami rodziny i zmienić te reakcji i zachowania, które są dysfunkcjonalne. Sesje rodzinne trwają 90 minut raz na 2 tygodnie. Długość całego procesu terapeutycznego jest zależna od rodzaju problemu.

7. Superwizja indywidualna (180 zł/50 min.)

Dane kontaktowe

*

ul. Żabia 22 lok. 3, 15-448 Białystok

aleksandrawalukmalus@gmail.com

(+48) 512 380 712