Psychoterapeuta Aleksandra Małus

Biografia

*

Jestem psychologiem, psychoterapeutą.

Psychoterapia jest moją pracą i pasją.

Przebieg edukacji:

Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2005).

Swoją pierwszą edukację psychoterapeutyczną zdobywałam na Studium Psychologii i Psychoterapii organizowanym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich (2005).

W 2009 uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Następnie ukończyłam szkolenie z psychoterapii systemowej (2009) i całościowe szkolenie z psychoterapii w podejściu psychodynamicznym w Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim (2011).

Posiadam certyfikat psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – nr certyfikatu 658 (2014).

Kolejnym etapem mojego kształcenia w zakresie psychoterapii był udział w Core Training ISTDP i uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty International Experiential Dynamic Therapy Association w zakresie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTDP) (2018).

W 2022 otworzyłam aplikację superwizora w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.

Stale podwyższam swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w stażach, kursach, szkoleniach, seminariach, wykładach, warsztatach i konferencjach.

Ze względu na zdobyte wykształcenie, w pracy psychoterapeutycznej łączę różne podejścia terapeutyczne, z czego dominujące jest podejście ISTDP, psychodynamiczne i systemowe.

Odbyłam własną długoterminową terapię grupową w podejściu psychodynamicznym oraz psychoterapię indywidualną w podejściu ISTDP.
W swojej pracy przestrzegam standardów etycznych. Pracuję pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe:

Szpital Psychiatryczny w Choroszczy: oddział dzienny, poradnia zdrowia psychicznego (od 2005 do 2019)

Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna (2006-2012)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Odnaleźć Siebie (2006-2007)

Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (2006-2020)

Prywatny gabinet psychoterapeutyczny (2012-w dalszym ciągu)

Mam doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej, interwencji kryzysowej, psychoterapii indywidualnej osób dorosłych, psychoterapii grupowej dorosłych, psychoterapii rodzinnej, psychoterapii małżeńskiej/par, grupowej psychoterapii małżeństw/par.

Dane kontaktowe

*

ul. Żabia 22 lok. 3, 15-448 Białystok

aleksandrawalukmalus@gmail.com

(+48) 512 380 712